Mallorca Burundi

1
missioners o escopeters
Aquests són els capellans mallorquins que al 1977 érem a Burundi
enviats per la Diòcesi de Mallorca a treballar a les Missions de
GITONGO i NYABIRABA
Són de dreta a esquerra o d’esquerra a dreta: Julià Cifre, Jaume Amengual
Bartomeu Barceló, Joan Servera, Joan Perelló, Jaume Mas.

MALLORCA-BURUNDI
Aquesta pàgina té els seus orígens en dos fets, diferents i confluents:
A finals de l’any 2008,  a ca-nostra vaig trobar un quadern on hi tenia coses escrites al 1980, quan havia tornat de Burundi, on hi havia passat 5 anys. Ho vaig tornar a llegir i em despertà el “corquet” africà.
Parlant amb l’amic Jaume Mas, que havia passat també pel Burundi en diverses ocasions i temps diferents em digué que ell tenia escrit també el “Diari d’un missioner” en que reflexava els fets viscuts durant els començaments de la guerra de 1993.
Pensàrem que valia la pena donar-ho a conéixer com idea “real” de que passava a Burundi, en temps de pau  i en temps de guerra, i pensàrem que una manera bona era pujar-ho a “Internet”. Així sortiren els dos primers blocs: D’UN QUADERN RETROBAT   i  DIARI D’UN MISSIONER.

         Després n’han anat sortint d’altres. Tots els que podreu trobar a aquesta pàgina estan escrits per a que es conegui un poc més el Burundi.
Voldrien esser també un petit “homenatge” a tots els mallorquins  que a Burundi hi ha viscut un temps més o menys llarg…
L’ordre no és cronològic ni de quan foren escrits ni de quan passaren, més aviat, fora dels dos primers, és un ordre lògic per a millor ENTRAR DINS EL BURUNDI

 

a5
abana bagiye kuvoma

 

 

LLIBRES

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

_________________D'UN QUADERN RETROBAT________________

Enllaç al video del Bisbat de Mallorca

 

 

Anunci_

Convit

D'UN QUADERN RETROBAT_____________________________________ENTRE HUTUS I TUTSIS

____________________

 

DOCUMENTS

 

D’UN QUADERN RETROBAT __________________________________DIARI D’UN MISSIONER

 

BURUNDI-ENTRAR-HI ________________________________________RETROBAT DINS LA MEMÒRIA

 

BURUNDI NOSTRE,  Uns esquitxos d’Història ____________________CONFERÈNCIA  M. GUAL

 

SAFARI  a  TANZÀNIA  I   KENIA ________________________________VIATGE A RWANDA DES DE BURUNDI

 

IMATGES AFRICANES _______________________________________BURUNDI   SEGONA VEGADA

 

A BURUNDI CIRSTIÁ UNA ALTRA LUPA ________________________HUTU I TUTSI I EL COLTAN

 

TRES BASHINGANTAHE TRES _______________________________CAPELLANS MALLORQUINS A BURUNDI

 

UN POLÍTIC SANT __________________________________________BURUNDI ENCARA

 

GITEGA___________________________________________________AJUDAR és CREAR RIQUESA______

 

Voici des images revoltants

 

 

VIDEOS

 

Catarates MPINGA ______________________________________________________________ RABIRO 1999-2001

 

RABIRO 2004___________________________________________________________________ RABIRO 2004-2005

__________________________

 

Contactar: Joan Perelló