Interessant com, sense "camions-grua", eleven els "arcs de ferro" que sontendran la teulada.

Mallorca Burundi

 

Rabiro 2004 (2 parts)

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactar: Joan Perelló