Es mostra una excursió que feren a les Catarates uns mallorquins que anaren de visita a Burundi entre finals del 1975-principis del 1976. Es  filmà en "super-8". Es veu també la preparació de la Festa del Corpus a la Missió de Nyabiraba.

Mallorca Burundi

 

________________Video de l'any 1976 catarates MPINGA

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactar: Joan Perelló